Imprint

Sva dokumenta, slike, grafikoni, zvukovi, animacije i video materijal kao i izgledi strana su zaštićeni autorskim pravom Zodax-a i FLIR Systems ili trećih strana i njihovih zaštićenih prava. Sadržaj ove onlajn prezentacije se ne sme kopirati, distribuirati, menjati ili učiniti dostupnim trećoj strani za komercijalnu upotrebu. Svako neovlašćeno korišćenje, reprodukovanje ili prenošenje pojedinačnog sadržaja ili celokupnog sajta nije dozvoljeno i kažnjivo je prema krivičnom i građanskom zakonu.

Sadržaj online prezentacije je sastavljen sa najvećom pažnjom. Ipak, nikakva odgovornost nije moguća za netačne ili nekompletne podatke objavljene na ovom sajtu. Nije moguća bilo kakva odgovornost za gubitke prouzrokovane direktnim ili indirektim korišćenjem ovog veb sajta utoliko što nisu nastali usled namere ili grube nemarnosti.

Ako pronađete greške ili neispravne linkove, biće nam drago da nas o tome obavestite putem mejla info@zodax.rs