Kontakt

Zodax d.o.o. Beograd

Beograd Resavska 32/IV

11040 Beograd

+381 (0)11 3220 600

+381 (0)11 3230 688

info@zodax.rs

www.zodax.rs

Zainteresovani za prezentaciju

Svim zainteresovanim budućim ali i postojećim korisnicima upućujemo poziv da se prijave za prezentaciju FLIR Systems opreme i time se upoznaju sa najnovijim dostignućima i naravno novostima u tehničkoj specifikaciji na: prezentacija@zodax.rs  

Roadshow

Kako bi približili ovu savremenu tehnologiju krajnjim korisnicima, tzv. "roadshow" je pokazao izvrsne rezultate u Makedoniji, Crnoj Gori, BiH i u Srbiji. Zahvaljujući ličnom kontaktu sa krajnjim korisnicima, kroz prezentacije i demonstracije svih proizvodnih grupa u realnom vremenu, uspeli smo da pojasnimo prednosti termalnih kamera, a samim tim i preventivu koja se sama po sebi nameće implementacijom ove savremene opreme.

Svim zainteresovanim kupcima, sistem integratorima, projektantskim kućama upućujemo poziv da se prijave na:

 roadshow@zodax.rs

Posao

Mladi elektroinženjeri, fizičari,..., zainteresovani, željni usavršavanja i sticanja novih saznanja pošaljite Vaš CV na e-mail: posao@zodax.rs .

There are no products matching the selection.