Izlaganje na sajmovima

Sajam Datum Lokacija
Međunarodni sajam bezbednosti iSEC 13.10. – 16.10.2015 Beogradski sajam
Sajam naoružanja I vojne opreme PARTNER 2015 23.06. – 26.06.2015 Beogradski sajam
Međunarodni sajam tehnike I tehničkih dostignuća 11.05. – 15.05.2015 Beogradski sajam
Međunarodni sajam energetike 13.10.2014.-16.10.2014. Beogradski sajam
112 EXPO 23.09.2014.-26.09.2014. Beogradski sajam
Sajam tehnike 2014 12.05.2014.-16.05.2014. Beogradski sajam
iSEC 2013 25.09.2013. - 28.09.2013. Beogradski sajam
Partner 2013 25.06.2013. - 28.06.2013. Beogradski sajam
Sajam tehnike 2013 13.05.2013. - 17.05.2013. Beogradski sajam
iSEC 2012 05.11.2012. - 08.11.2012. Beogradski sajam
iSEC 2011 02.11.2011. - 05.11.2011. Beogradski sajam
Sajam bezbjednosti, zaštite i spašavanja 21.09.2011. - 25.09.2011. Jadranski sajam
Sajam Inoocop 25.08.2011. - 27.08.2011. Zrenjanin
Partner 2011 28.06.2011. - 01.07.2011. Beogradski sajam
iSEC 2010 15.09.2010. - 18.09.2010. Beogradski sajam