Način poručivanja

Porudžbenica, koju možete poslati e-mail-om na adresu info@zodax.rs ili komercijala@zodax.rs mora da sadrži:

  1. Naziv poručioca
  2. Adresu poručioca
  3. PIB i matični broj poručioca
  4. Kontakt osobu i telefon
  5. Tačan naziv i količinu proizvoda
  6. Tačan naziv krajnjeg korisnika

U procesu je izrada online kupovine, o čemu ćete biti obavešteni.