Detektori eksploziva, narkotika, hemijskih i bioloških agensa

Veoma je bitno brzo, tačno i pouzdano detektovati pretnje koje se mogu javiti i na osnovu dobijenih rezultata, doneti pravovremene i ispravne odluke.

FLIR vam pomaže u tome širokim spektrom detektora eksploziva, narkotika, bioloških detektora i hemijskih detektora.