FLIR komercijalni sigurnosni sistemi-TOTAL SECURITY SOLUTION

Termalne kamere Vaš sistem zaštite podižu na jedan potpuno nov nivo, dajući Vam mogućnost da uočite opasnosti koje su inače nevidljive ljudskom oku. Svaki objekat i živo biće emituju toplotnu energiju koja je van opsega vidljive svetlosti ljudskog oka. Primenjujući savremena dostignuća, termalne kamere kompanije FLIR Systems registruju ovo zračenje i pretvaraju ga u sliku.

Iskustvo i znanje zaposlenih u preduzeću ZODAX Vam može pomoći u proceni rizika, izradi projektnog zadatka, izradi idejnog i glavnog projekta, u valjanom izboru opreme, distribuciji, integraciji, izradi projekta izvedenog stanja i naravno obuci zaposlenih. Servisiranje i tehnička podrška je osnova poslovanja i pružamo je u garantnom i vangarantnom roku.

Da li je potrebna zaštita perimetra, važnih objekata, rezidencija,.. tu smo da Vašu imovinu zaštitimo. Naša zaštita predstavlja PREVENTIVU!!!